Miljø og logistik

ISO og Jernkællingen ApS

Ved afhentning af olietank:

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at olietanken er helt tømt. Du bedes før afhentning skære et hul, så man kan lyse ind i tanken med en lommelygte. Ansvaret er dit!

Jernkællingen kan ikke gøres ansvarlig for eventuel tabt olie på din grund.

 

Danmark i front

Når de store jernværker i Europa og Asien producerer nyt jern til resten af verden, bruger de 50 % færre ressourcer ved at genbruge jern fra skrotbranchen. Danmark er det land i Norden, der leverer flest brugte metaller retur til industrien, takket være gode kunder som dig.

 

Jernkællingens miljøpolitik ISO 14001 

Som genvindingsvirksomhed af skrot og metaller bestræber vi os på at optimere vores arbejdsprocesser under størst mulig hensyntagen til miljøet. Derudover indleder vi kun samarbejde med leverandører og aftagere, der ligesom os forsøger at skabe en bedre verden til vores efterkommere, bl.a. ved at begrænse udledningen af CO2.

Jernkællingen ApS har indført miljøpolitik, der følger retningslinjerne for ISO 14001. Det betyder, at vi løbende forbedrer vores drift således, at den efterlader et så lille CO2-aftryk som muligt. Vi har igennem nytænkning udarbejdet teknikker, der gør det muligt for os at bearbejde, sortere og findele de indsamlede metaller i langt højere grad, end vi hidtil har kunne.

Der findes over 16.000 internationale standarder, repræsenteret over mere end 620.000 sider, med beskrivelser af, hvordan man miljømæssigt kan forbedre sin virksomhed. Derfor kan det være svært som almindelig borger, der ønsker afhentning af jernskrot, at gennemskue de mange love og bekendtgørelser, der findes om miljøhåndtering af skrot. Derfor har vi her prøvet at forståeliggøre det lidt.

 

ISO 14001 

ISO står for (I)nternational (S)tandard (O)rganisations.

Siden 2010 er det ved lov blevet vedtaget, at alle virksomheder skal bekendtgøre, om de har en miljøpolitik.

Formålet med ISO-standarderne er at hæve det miljømæssige niveau og gøre det mere overskueligt for forbrugerne at få overblik over, hvilke virksomheder der gør en ekstra indsats for at gavne miljøet. Med ”standard” menes nogle håndgribelige regler/retningslinier for, hvordan virksomhederne kan ændre deres arbejdsprocesser for at mindske den indvirkning, de har på klimaet. ISO-standard er kommet til, fordi man i de seneste 20 år er blevet klar over den massive indvirkning, vores forbrug har på de klimamæssige forandringer. Hver gang Jernkællingen afhenter et ton skrot, sparer man over 50 % energi i forhold til, hvis det skulle udvindes igen.

Det er fortsat frivilligt for virksomhederne, om man ønsker international standardisering; det er dog et lovmæssigt krav, at alle virksomhederne skal proklamere, om de følger standarden eller ej.

Det er Jernkællingens vurdering, at flere virksomheder efterhånden vil vælge at kommunikere til deres interessenter (alle dem, som virksomheden ønsker at påvirke), at de følger en bestemt standard, da markedskræfterne ellers vil favorisere de miljøbevidste virksomheder.

 

Beskrivelse i ISO-godkendelsesforløbet

Der er tre hovedfaser i ISO-standarder udviklingsprocessen, som følger.

1. Fastlæggelse af det tekniske anvendelsesområde for den fremtidige standard. Dvs. hvor i virksomheden, man med fordel inkorporerer de miljøgavnlige processer ved håndtering af jernskrot.

2. Når der er opnået enighed om, hvilke tekniske aspekter, der skal dækkes i standarden, skal detaljerne specificeres.

3. Afslutningsvis udarbejder og godkender man i samarbejde med certificeringsvirksomheden en skriftlig rapport, som skal indeholde en konkret handlingsplan til, hvordan og hvornår de planlagte mål skal gennemføres.

Bestil afhentning af skrot

For afhentning af skrot, brug formularen, ring eller skriv til Jernkællingen på:

Tlf.: 70 70 74 75
Mail: jernkaellingen@gmail.com

 

Læs vores privatlivspolitik her

Jernkællingen modtager gerne:

  • Jern og metal

  • Kabelskrot

  • Tømte olietanke

  • Alle slags metaller

Jernkællingen modtager ikke:

  • Elektronikskrot

  • Frysere og køleskabe

  • Metalprodukter med miljøskadelige stoffer

  • Skrotbiler

Telefontid:

Tlf: 70 70 74 75

Alle hverdage fra kl. 07.00 - 16.00

 

Telefontider i uge 28:

Alle hverdage fra 09.00-14.00

 

Weekend og helligdage:

Mail: jernkaellingen@gmail.com

(Forvent svar samme dag)

OBS!
Vi gør opmærksom på vores persondatapolitik, som du kan læse her.
Vi glæder os til at betjene dig.

 

Pladsens åbningstider:

Mandag kl. 08.00-15.30

Tirsdag kl. 08.00-15.30

Onsdag kl. 08.00-15.30

Torsdag kl. 08.00-15.30

Fredag kl. 08.00-15.00

Lørdage i lige uger kl. 08.00-13.00

Medlem af GenvindingsIndustrien Jernkællingen er ISO 14001 certificeret